Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάκληση παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.