Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71 στην Α’ Αθήνας

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

Οργανικά κενά Φυσικής Αγωγής

Οργανικά κενά Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά Δασκάλων

Δήλωση τοποθέτησης