Παράταση θητείας των Διευθυντών Π.Ε. & Δ.Ε., των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων καθώς και των προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Απόφαση Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.