Ανακοινοποίηση πίνακα οριστικών τοποθετήσεων – μεταθέσεων (Α΄ φάση) εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Ανακοινοποίηση πίνακα ΠΕ70 μετά τις ενστάσεις