Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 2015 – 2016

Εγκύκλιος αναπληρωτών 2015