Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Δελτίο τύπου Δ.Ο.Ε.