Εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας 2021-2022

Οργανικά κενά ΠΕ05

Οργανικά κενά ΠΕ06

Οργανικά κενά ΠΕ07

Οργανικά κενά ΠΕ11

Οργανικά κενά ΠΕ60

Οργανικά κενά ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ79

Οργανικά κενά ΠΕ86

Οργανικά κενά ΠΕ91