Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Γ΄φάση) – Τελικά οργανικά κενά ΠΕ70

Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ70 (γ΄ φάση)

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ70 Γενικής Αγωγής 2015 – 2016