Διευκρινίσεις για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.