Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 στην Α’ Αθήνας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ06

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ11

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ79

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ86

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως και αύριο 28-08-2021 και ώρα 09:00 π.μ.

Η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  kinisi@dipe-a-athin.att.sch.gr