Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδου ΠΕ05 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ