Αναπλήρωση Διευθυντών, Υποδιευθυντών & Προϊσταμένων 2/θ ή 3/θ Δημοτικών Σχολείων/Νηπιαγωγείων

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.