Απόφαση Γενικού Συμβουλίου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Κήρυξη απεργίας αποχής για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε.

Απόφαση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εξώδικο Α.Δ.Ε.Δ.Υ.