Δημιουργία και τήρηση θυρίδων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

Εγχειρίδιο χρήσης για Διευθυντές Σχολείων