Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων μετά την απεργία της 11ης Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.