Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.