Ενημερωτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σχετικά με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί των εφέσεων του Δημοσίου, Ο.Λ.Μ.Ε., Δ.Ο.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. για την απεργία-αποχή

Ενημερωτικό σημείωμα