Προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π. για πίνακες Ειδικής Αγωγής

Ξεκίνησε η διαδικασία των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή. Στο Εθνικό Τυπογραφείο για έκδοση ΦΕΚ οι πρώτες προκηρύξεις (1ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 με Κωδικούς Αριθμούς Δημοσιευμάτων 21557, 21559 & 21560).