Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.