Διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων στην Α΄ Αθήνας – Δηλώσεις προτίμησης σχολείων στην Ειδική & Γενική Αγωγή

Ενημερωτικό δελτίο