Ανακοινοποίηση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Μεταθέσεις ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής (ανακοινοποίηση)

Στατιστικά στοιχεία μεταθέσεων ειδικοτήτων 2015