Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71 της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Λ.Υ. ΠΕ60/ΠΕ61

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Λ.Υ ΠΕ70/ΠΕ71