Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας Ειδικής Αγωγής – Προσωρινή τοποθέτηση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & T.E., εκπ/κών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ79 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60 Γ΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70 Γ΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79 Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79 Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79 Γ΄ ΦΑΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως και Δευτέρα 18/07/2022 και ώρα 12:00 προς τη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr