Αιτήσεις από Δευτέρα 25 Ιουλίου έως Παρασκευή 29 Ιουλίου για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019

Η Υπουργική Απόφαση Γ.Α & Ε.Α.Ε.

Η Υπουργική Απόφαση για ΕΕΠ-ΕΒΠ

Η εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οδηγίες Ο.Π.ΣΥ.Δ.