Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015 – 2016

Δελτίο τύπου Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.