Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 2015-2016 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Ενημερωτικό δελτίο αιρετών ΚΥΣΠΕ

Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα

Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ

Αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ