Τα οργανικά κενά ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην Α΄ Αθήνας – Μοριακός πίνακας ειδικοτήτων (πιθανά οργανικά κενά)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην Α΄ Αθήνας

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2015-2016 (πιθανά οργανικά κενά)

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ