Τα λειτουργικά κενά στην Α΄ Αθήνας – Μοριακοί πίνακες εκπαιδευτικών

Λειτουργικά κενά ΠΕ70

Κενά ειδικοτήτων (ανακοινοποίηση πίνακα)

Αποσπασμένοι ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ

Αποσπασμένοι από ΠΥΣΔΕ /ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας