Ομάδες σχολείων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας – Λειτουργικά κενά στην Α΄ Αθήνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05) – ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07) – ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ