Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε θέσεις Ομοσπονδιακών Προπονητών

Απόφαση Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.