Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 (α΄ φάση)

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ60 (Τακτικός Προϋπολογισμός)

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ60 ΕΣΠΑ

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ70 (Τακτικός Προϋπολογισμός)

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ70 ΕΣΠΑ