Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας