Εγκύκλιος μεταθέσεων σχολικού έτους 2023-2024 – Υποβολή αιτήσεων από 16/10 έως 31/10 και ώρα 15.00

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.