Οριστικοποίηση μοριακών πινάκων εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και την Ειδική αγωγή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ανακοινοποίηση)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ