Κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία τώρα. Άμεση πραγματοποίηση προσλήψεων

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.