Τοποθέτηση Διευθυντών κενών Σχολικών Μονάδων της Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

Η απόφαση τοποθέτησης