Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βάσει ειδικής προκήρυξης (άρθρο 86 του ν.4547/2018)

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.