Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών