Παράταση εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2024-2025

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.