Ανασυγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων – Παράταση θητείας Σχολικών Συμβούλων

Οι τροπολογίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (άρθρα 42 και 44)