Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε κενές θέσεις 10/θ και άνω Δ.Σ στην Α΄ Αθήνας

Η απόφαση τοποθέτησης