Τα οργανικά κενά Ειδικής & Γενικής Αγωγής στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών – Δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από 13/5 έως 17/5

Πίνακας οργανικών κενών Ειδικής Αγωγής

Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Αγωγής