Πρόσκληση εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91 για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, διδ/κού έτους 2024-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ