Ολοκλήρωση οριστικών τοποθετήσεων Ειδικής και Γενικής Αγωγής – Αιτήσεις απόσπασης & αμοιβαίας μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας – Τελικά εναπομείναντα οργανικά κενά 2024-2025

Ενημερωτικό δελτίο