1ΓΕ/2023 – Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Το ΑΣΕΠ θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-1-2021) και στο άρθρο 61 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019), μεταξύ των ισοβαθμούντων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητα ΠΕ79.01) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, βάσει της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 (ΦΕΚ 5/20.2.2023/τ. ΑΣΕΠ).

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για τους ισοβαθμούντες των ως άνω κλάδων θα διενεργηθεί στις 5 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από το επίσημο κανάλι του ΑΣΕΠ στο YouTube.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τον αύξοντα αριθμό της σειράς κατάταξης και τη βαθμολογία τους.