Τα λειτουργικά κενά Ειδικής & Γενικής Αγωγής στη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τις αποσπάσεις 2024-2025

Ενημερωτικό δελτίο