Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Κύπρου για το σχολικό έτος 2024-2025

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.