Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχ. έτος 2024-2025

Η απόφαση ΕΔΩ