Συμπληρωματικές οδηγίες για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.