Υπουργική απαγόρευση για τη χορήγηση στοιχείων που αφορούν εκπαιδευτικούς από τις υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.